D-Link DIR-600 Revize B1/B2 FW. 2.05

Z NETBOX IPv6
Přejít na: navigace, hledání
D-Link DIR-600 (rev. B2)

Gateway D-Link DIR-600 (rev. B2)

Obsah

Upozornění Tato gateway je podporována pouze v modelu zapojení Počítačová síť za gatewayí s funkcí DMZ, než budete pokračovat, změňte raději nastavení tohoto parametru

Upozornění Pro úspěšné dokončení budete potřebovat svoji vnitřní IPv4 adresu, v tuto chvíli ji však nemáte nastavenu v automatickém vyplňování adres v návodech nebo je toto nastavení chybné. Před pokračováním raději proveďte její nastavení.


Přihlášení

Přihlášení
  • Z počítače vybraného pro funkci routeru (viz model zapojení) se přihlaste do webové správy gatewaye.


Standardní přihlašovací údaje
Adresa: http://192.168.0.1
Username: admin
Password: žádné

Nastavení DMZ

Nastavení DMZ
  • Otevřete záložku Advanced → Firewall & DMZ
  • Zatrhněte volbu Enabled DMZ Host.
  • Vyplňte Vaši IPv4 adresu vnitřního rozhraní počítače vybraného pro funkci routeru do pole DMZ IP Address.
  • Klepněte na Save settings

Gateway je nastavena, následujícím krokem je nastavení počítače.

Troubleshooting

D-Link DIR-600 Revize B1/B2 FW. 2.05/Troubleshooting

Osobní nástroje