Debian

Z NETBOX IPv6
Přejít na: navigace, hledání

Operační systém Nastavení Linux - Debian, Ubuntu a odvozené


Obsah

Upozornění Dosud jste nezvolil model zapojení, nelze proto určit, v jakých rolích se tento operační systém ve Vašem zapojení může vyskytovat. Níže jsou zobrazeny všechny, které tento OS podporuje

Zjistěte si svůj IPv6 prefix

 • Zapněte si automatické vyplňování návodů a budete mít prefix stále na očích.
 • Na Moje konto v sekci Internet → IPv6.
 • Prefix lze také spočítat, převeďte jednotlivé části/bajty Vaší IPv4 adresy z desítkové do hexadekadické soustavy a spojte je do prefixu dle šablony 2001:4cc8:<1. bajt><2. bajt>:<3. bajt><4. bajt>::

Zvolte IPv6 adresu

 • Jednoduše připojte za svůj prefix :1 Pokud je Váš prefix např. 2001:4cc8:cafe:babe::, bude adresa 2001:4cc8:cafe:babe::1
  • Můžete použít libovolnou adresu z Vašeho prefixu, ale jednička se dobře pamatuje :)

Volba zapojení

 • Budete chtít poskytnou IPv6 konektivitu i dalším počītačům v síti, následující krok přeskočte.

Vytvořte tunel a přiďelte na něj prefix a adresu

 • Otevřete soubor /etc/networking/interfaces
 • V GUI: Stiskněte Alt-F2 a zadejte
gksudo gedit /etc/networking/interfaces
 • V konzoli:
sudo $EDITOR /etc/networking/interfaces
 • Na konec přidejte novou sekci:
auto netbox6
iface netbox6 inet6 v4tunnel
  endpoint 46.39.165.39
  address <Vaše IPv6>
  netmask 64
  up ip -6 route add default dev netbox6
  down ip -6 route del default dev netbox6
 • Aktivujte adaptér
 • V GUI: Stiskněte Alt-F2 a zadejte
gksudo ifup netbox6
 • V konzoli:
sudo ifup netbox6
 • Otestujte připojení na http://www.test-ipv6.cz
 • Pokud vše funguje, gratulujeme, v opačném případě pokračujte v sekci Troubleshooting
 • Další kapitola se týka nastavení pro místní sít, ignorujte ji.

Vytvořte tunel a přiďelte a přidělte prefix a adresu na vnitřního rozhraní

 • Vyberte rozhraní místní sítě: následujícím příkazem vypíšete aktivní rozhraní s IPv4 adresami, to do místní sítě bude pravděpodobně eth0 či eth1.
ip -4 addr show
 • Přidejte prefix a adresu na vybrané rozhraní
ip -6 addr add <Vaše IPv6>/64 dev <místní rozhraní>
 • Povolte směrování
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
 • Otestujte připojení na http://www.test-ipv6.cz
 • Nyní můžete používat IPv6 jak na počítači s ukončením tunelu, tak na ostatních počítačích v síti, museli byste je však nastavit ručně, pro autokonfiguraci musíte nastavit ještě radvd daemona.

Nastavení oznamování routeru místní sítě

 • Pokud není nainstalován, nainstalujte daemon radvd.
 • Upravte nebo vytvořte konfigurační soubor /etc/radvd.conf:
interface <Vnitřní rozhraní> {
  AdvSendAdvert on;
  AdvLinkMTU 1280;
  AdvSourceLLAddress on;
 
  prefix <Váš IPv6 prefix>/64 {
    AdvOnLink on;
    AdvAutonomous on;
    AdvRouterAddr on;
  };
};
 • Spusťte oznamování
radvd -C /etc/radvd.conf

Troubleshooting

Osobní nástroje