Ifconfig

Z NETBOX IPv6
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Obecné nastavení Linux pomocí iproute2

Zjistěte si svůj IPv6 prefix

 • Zapněte si automatické vyplňování návodů a budete mít prefix stále na očích.
 • Na Moje konto v sekci Internet → IPv6.
 • Prefix lze také spočítat, převeďte jednotlivé části/bajty Vaší IPv4 adresy z desítkové do hexadekadické soustavy a spojte je do prefixu dle šablony 2001:4cc8:<1. bajt><2. bajt>:<3. bajt><4. bajt>::|

Zvolte IPv6 adresu

 • Jednoduše připojte za svůj prefix :1 Pokud je Váš prefix např. 2001:4cc8:cafe:babe::, bude adresa 2001:4cc8:cafe:babe::1
  • Můžete použít libovolnou adresu z Vašeho prefixu, ale jednička se dobře pamatuje :)

Vytvořte tunel

 • Zvyšte svoje oprávnění na uživatele root příkazem
sudo -s
 • nebo
su -
 • Proveďte postupně následující příkazy
  • Poznámka: Tento dokument předpokládá, že na počítači zatím není žádný další tunel vytvořený a proto náš tunel získá název sit1, příkazem ifconfig -a můžete před zahájením konfigurace ověřit, zda již nějaký tunel existuje, v tom případě nahraďte sit1 v návodu za další volné číslo v pořadí.
ifconfig sit0 up
ifconfig sit0 tunnel ::46.39.165.39
ifconfig sit0 mtu 1280
ifconfig sit1 mtu 1280
ifconfig sit1 up
route -A inet6 add 2000::/3 dev sit1
 • Pokud chcete IPv6 konektivitu poskytnou i dalším počítačům v místní sítí, pokračujte následující kapitolu přeskočte

Přidejte prefix a adresu na tunelové rozhranní

 • Proveďte následující příkazy:
ifconfig sit1 address inet6 <Vaše IPv6>/64
 • Otestujte připojení na http://www.test-ipv6.cz
 • Pokud vše funguje, gratulujeme, v opačném případě pokračujte v sekci Troubleshooting
 • Další kapitoly se týkají nastavení pro místní sít, ignorujte je.

Nastavení směrování do místní sítě

 • Vyberte rozhraní místní sítě: následujícím příkazem vypíšete aktivní rozhraní s IPv4 adresami, to do místní sítě bude pravděpodobně eth0 či eth1.
ifconfig
 • Přidejte prefix a adresu na vybrané rozhraní
ifconfig <místní rozhraní> address inet6 <Vaše IPv6>/64 
 • Povolte směrování
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
 • Otestujte připojení na http://www.test-ipv6.cz
 • Nyní můžete používat IPv6 jak na počítači s ukončením tunelu, tak na ostatních počítačích v síti, museli byste je však nastavit ručně, pro autokonfiguraci musíte nastavit ještě radvd daemona.

Nastavení oznamování routeru místní sítě

 • Pokud není nainstalován, nainstalujte daemon radvd.
 • Upravte nebo vytvořte konfigurační soubor /etc/radvd.conf:
interface <Vnitřní rozhraní> {
  AdvSendAdvert on;
  AdvLinkMTU 1280;
  AdvSourceLLAddress on;
 
  prefix <Váš IPv6 prefix>/64 {
    AdvOnLink on;
    AdvAutonomous on;
    AdvRouterAddr on;
  };
};
 • Spusťte oznamování
radvd -C /etc/radvd.conf

Troubleshooting

Osobní nástroje