Iproute2

Z NETBOX IPv6
Přejít na: navigace, hledání
Linux - nastavení pomocí iproute2

Operační systém Linux - nastavení pomocí iproute2


Obsah

Upozornění Dosud jste nezvolil model zapojení, nelze proto určit, v jakých rolích se tento operační systém ve Vašem zapojení může vyskytovat. Níže jsou zobrazeny všechny, které tento OS podporuje


Zjistěte si svůj IPv6 prefix

 • Zapněte si automatické vyplňování návodů a budete mít prefix stále na očích.
 • Na Moje konto v sekci Internet → IPv6.
 • Prefix lze také spočítat, převeďte jednotlivé části/bajty Vaší IPv4 adresy z desítkové do hexadekadické soustavy a spojte je do prefixu dle šablony 2001:4cc8:<1. bajt><2. bajt>:<3. bajt><4. bajt>::

Zvolte IPv6 adresu

 • Jednoduše připojte za svůj prefix :1 Pokud je Váš prefix např. 2001:4cc8:cafe:babe::, bude adresa 2001:4cc8:cafe:babe::1
  • Můžete použít libovolnou adresu z Vašeho prefixu, ale jednička se dobře pamatuje :)

Vytvořte tunel

 • Zvyšte svoje oprávnění na uživatele root příkazem
sudo -s
 • nebo
su -
 • Proveďte postupně následující příkazy
ip tunnel add netbox6 mode sit remote 46.39.165.39
ip tunnel change netbox6 ttl 64
ip link set mtu 1280 dev netbox6
ip link set netbox6 up
ip -6 route add ::/0 dev netbox6
 • Pokud chcete IPv6 konektivitu poskytnout i dalším počítačům v místní sítí, pak následující kapitolu přeskočte

Přidejte prefix a adresu na tunelové rozhraní

 • Proveďte následující příkaz:
ip -6 addr add <Vaše IPv6>/64 dev netbox6
 • Otestujte připojení na http://www.test-ipv6.cz
 • Pokud vše funguje, gratulujeme, v opačném případě pokračujte v sekci Troubleshooting
 • Další kapitola se zaobírá nastavení pro místní sít, ignorujte ji.

Nastavení směrování do místní sítě

 • Vyberte rozhraní místní sítě: následujícím příkazem vypíšete aktivní rozhraní s IPv4 adresami, to do místní sítě bude pravděpodobně eth0 či eth1.
ip -4 addr show
 • Přidejte prefix a adresu na vybrané rozhraní
ip -6 addr add <Vaše IPv6>/64 dev <Vnitřní rozhraní>
 • Povolte směrování
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
 • Otestujte připojení na http://www.test-ipv6.cz
 • Nyní můžete používat IPv6 jak na počítači s ukončením tunelu, tak na ostatních počítačích v síti, museli byste je však nastavit ručně, pro autokonfiguraci musíte nastavit ještě radvd daemona.

Nastavení oznamování routeru místní sítě

 • Pokud není nainstalován, nainstalujte daemon radvd.
 • Upravte nebo vytvořte konfigurační soubor /etc/radvd.conf:
interface <Vnitřní rozhraní> {
  AdvSendAdvert on;
  AdvLinkMTU 1280;
  AdvSourceLLAddress on;
 
  prefix <Váš IPv6 prefix>/64 {
    AdvOnLink on;
    AdvAutonomous on;
    AdvRouterAddr on;
  };
};
 • Spusťte oznamování
radvd -C /etc/radvd.conf

Gratulujeme, Váš počítač je nyní připojen protokolem IPv6

Troubleshooting

Iproute2/Troubleshooting

Osobní nástroje