Linksys WRP400

Z NETBOX IPv6
Přejít na: navigace, hledání
Cisco Linksys WRP400

Gateway Cisco Linksys WRP400

Obsah

Upozornění Tato gateway je podporována pouze v modelu zapojení Počítačová síť za gatewayí s funkcí DMZ, než budete pokračovat, změňte raději nastavení tohoto parametru

Upozornění Pro úspěšné dokončení budete potřebovat svoji vnitřní IPv4 adresu, v tuto chvíli ji však nemáte nastavenu v automatickém vyplňování adres v návodech nebo je toto nastavení chybné. Před pokračováním raději proveďte její nastavení.


Přihlášení

Přihlášení
  • Z počítače vybraného pro funkci routeru (viz model zapojení) se přihlaste do webové správy gatewaye.


Standardní přihlašovací údaje
Adresa: http://192.168.16.1
Username: admin
Password: admin

Nastavení DMZ

Nastavení DMZ
  • Otevřete záložku Applications & Gaming => DMZ
  • Nastavte přepínač do stavu Enabled.
  • Do polí Source IP Address zadejte hodnoty 83.240.0.194 to 194
  • Nastavte přepínač Destination na MAC Address
  • Klepněte na DHCP Client table a vyhledejte v seznamu počítač určený pro funkci routeru a klepněte na Select.
  • Klepněte na Save settings
Nastavení DMZ - Výběr routeru

Gateway je nastavena, následujícím krokem je nastavení počítače.

Troubleshooting

Linksys WRP400/Troubleshooting

Osobní nástroje