N6:Nastavení parametrů

Z NETBOX IPv6
Přejít na: navigace, hledání

Nastavení uživatelských parametrů

Aby Vám mohla tato knowledge base poskytnout informace a postupy určené přímo pro Vaši přípojku, je nutné jí předtím sdělit několik informací.

Vaše aktuální nastavení
Model zapojení Nenastaveno
Role síťových uzlů Osamocený uzel, Router, Klient, Tunel propouštějící uzel
(Model nezvolen, zobrazuji všechny role)
Automatické vyplňování parametrů v návodech Nenastaveno
Vnější IPv4 Nenastaveno
Vnitřní IPv4 Nenastaveno
IPv4 adresa 6in4 brány (PoP) 46.39.165.39
IPv6 prefix Nenastaveno
IPv6 síť Nenastaveno
Vnitřní IPv6 (globální adresa) Nenastaveno
Vnější IPv6 (tunelová adresa) fe80::1/96
IPv6 adresa výchozí brány (6in4) fe80::2/96
Smazat nastavení

Model zapojení

Prvním a nejdůležitějším parametrem je model zapojení Vaší místní sítě.

Jediný přímo připojený počítač

 • V tomto modelu zapojení je počítač připojen přímo do zákaznické zásuvky netbox.
 • Není zde žádná gateway ani další počítače připojené přímo připojeným počítačem.
 • Jedinou povolenou výjimkou z toho pravidla je zapojení přes switch, v případě, že využíváte ke službě Internet i službu netbox Televize, netbox Telefon nebo máte tyto služby v Balíčku. Switch je narozdíl od Gatewaye pro internetové připojení transparentní a nemá proto žádný vliv na nastavení.
 • Na tento jediný počítač je doručován veškerý síťový provoz z Internetu.
 • Na vnější rozhraní počítače je přidělována IPv4 adresa.
 • Tunelové rozhraní s IPv6 tunelem je přiřazeno na vnější rozhraní tohoto počítače.
 • IPv6 adresa je přidělena přímo na tunelové rozhraní.

Nastavit model Přímo připojený počítač

Přímo připojený počítač sloužící jako router

 • V tomto modelu zapojení je jeden z počítačů připojen přímo do zákaznické zásuvky netbox, jak pro IPv4 tak pro IPv6 slouží jako router.
 • Ostatní počítače tvoří síť připojenou do vnitřního rozhraní routeru.
 • Není zde v cestě žádná gateway, jedinou povolenou výjimkou z toho pravidla je zapojení přes switch, v případě, že využíváte ke službě Intneret i službu netbox Televize, netbox Telefon nebo máte-li tyto služby v Balíčku. Switch je narozdíl od gatewaye pro internetové připojení transparentní a nemá proto žádný vliv na nastavení.
 • Na počítač zvolený jako router je směrován veškerý síťový provoz z Internetu, ten jej však může dále směrovat do místní sítě.
 • Na vnější rozhraní počítače je přidělována IPv4 adresa. IPv4 adresa vnitřního rozhraní není pro IPv6 relevantní.
 • Tunelové rozhraní s ukončeným tunelem je přiřazeno na vnější rozhraní tohoto počítače.
 • Globální IPv6 adresa je přidělena na vnitřní rozhraní a nikoliv na tunelové rozhraní. Na tunelové rozhraní je v případě potřeby přidělena IPv6 adresa s linkovou platností (link scope).
 • Stejně tak pokud je na routeru třeba zadat výchozí bránu, použije se adresa brány s linkovou platností.
 • Na vnitřní rozhraní:
  • Je oznamována celá přidělená IPv6 síť.
  • Jako výchozí brána je ostatním počítačům oznamována adresa z vnitřního rozhraní s linkovou platností.
  • Je vhodné oznamovat MTU 1280, není to však nutné pokud správně funguje Path MTU Discovery nebo router zkracuje TCP MSS.

Nastavit model Přímo připojený počítač sloužící jakou router

Počítačová síť za gatewayí s funkcí DMZ

 • Tento model zapojení použijte pokud Vaše gateway nepodporuje ukončení tunelu.
 • Jeden počítač ve vnitřní síti je určen jakou router.
  • V drtivé většině případů má tento počítač jen jednu síťovou kartu, ta představuje jeho jak vnější, tak vnitřní rozhraní.
  • Pokud má tento počítač dvě síťová karty, jeho vnitřní rozhraní směřuje do místní sítě, vnější rozhraní míří do vnitřní sítě, v níž je zapojeno i místní rozhraní gatewaye.
 • IPv6 konektivitu lze poskytovat pouze počítačům místní sítě, gateway a počítače ve vnitřní síti budou nadále bez IPv6.
 • Na vnější rozhraní je nastavena pevná privátní IPv4 a tato adresa je na gatewayi nastavena jako adresa DMZ.
 • Tunelové rozhraní s ukončeným tunelem je přiřazeno na vnější rozhraní tohoto počítače.
 • Globální IPv6 adresa je přidělena na vnitřní rozhraní a nikoliv na tunelové rozhraní. Na tunelové rozhraní je v případě potřeby přidělena IPv6 adresa s linkovou platností (link scope).
 • Stejně tak pokud je na routeru třeba zadat výchozí bránu, použije se adresa brány s linkovou platností.
 • Na vnitřní rozhraní:
  • Je oznamována celá přidělená IPv6 síť.
  • Jako výchozí brána je ostatním počítačům oznamována adresa z vnitřního rozhraní s linkovou platností.
  • Je vhodné oznamovat MTU 1280, není to však nutné pokud správně funguje Path MTU Discovery nebo router zkracuje TCP MSS.

Nastavit model Počítačová síť za gatewayí s funkcí DMZ

Počítačová síť za gatewayí s podporou IPv6

 • Tento model zapojení poskytuje prakticky nativní IPv6 konektivitu počítačům ve vnitřní síti, při správném nastavení gatewaye není potřeba provádět žádná nastavení na klientských počítačích.
 • Gateway ukončuje tunel na vnějším rozhraní.
 • Na tunelovém rozhraní je přidělena adresa s linkovou platností.
 • Pokud je třeba zadat výchozí bránu, použije se adresa s linkovou platností IPv6 brány.
 • Globální adresa je přidělena na vnitřní rozhraní.
 • Gateway oznamuje do vnitřní sítě celý přidělený prefix a výchozí bránu buď na linkové nebo globální adrese vnitřního rozhraní.
 • Gateway by měla oznamovat MTU 1280 pokud správně nepracuje PMTUD.

Nastavit model Počítačová síť za gatewayí s podporou IPv6

Automatického vyplňování v návodech

Všechny návody uvedené v této knowledge base jsou interaktivní a umožňují automatické vyplňování potřebných hodnot. Standardně je tato funkcionalita vypnuta, ale právě se nacházíte na stránce, která umožňuje toto automatické vyplňování zapnout.

Automatické vyplňování se může nacházet ve třech režimech: vypnuto, automatické zjišťování a manuální;

Automatický režim

Pokud je Váš počítač připojen přímo, neváhejte a zapněte automatický režim, o nic jiného se již starat nemusíte.

Nastavit režim Autodetekce adres


Automatické zjištění pomocí Java aplikace

Využijte tuto možnost, pokud používáte gateway a nejste si jisti svojí vnitřní IPv4. Pro úspěšné nastavení je vyžadována Java 1.6.

Spustit nástroj N6LocalIP

Manuální režim

Manuální nastavení vyplňování
Veřejná IPv4
Vnitřní IPv4
Bez vyplňování

Ve vypnutém režimu se zobrazují obecné návody a konfigurace bez předvyplněných parametrů.

Nastavit režim Vypnuto

Osobní nástroje