N6conf

Z NETBOX IPv6
Přejít na: navigace, hledání

Nástroj n6conf umožňuje pohodlné zcela automatické nastavení Vašeho počítače pro připojení pomocí protokolu IPv6. Jeho použití je doporučeno tam, kde není možné ukončit přístupový tunel na Vašem routeru/gatewayi nebo v případech, kdy je počítač připojen do sítě NETBOX přímo - bez routeru.

Podporované operační systémy

Aktuální verze nástroje (1.0) podporuje tyto operační systémy:

 • Windows XP SP3 (x86 a x64, IA64 není podporován)
 • Windows Vista (x86 a x64)
 • Windows 7 (x86 a x64)

Funkčnost na novějších verzích či serverových edicích Windows není ověřena, prakticky by však mělo automatické nastavení proběhnout i na nich.

Postup konfigurace připojení pomocí n6conf

 1. Pokud hodláte ukončovat tunel na počítači ve vnitřní síti, je nejprve potřeba nastavit router/gateway na propouštění tunelu do vnitřní sítě. Konkrétní nastavení hledejte v kategorii Nastavení gatewaye.
  • Upozornění: Tento krok je důležitý, nepřeskakujte jej.
 2. Na určeném počítači stáhněte n6conf z http://n6.netbox.cz/n6conf/.
 3. Po dokončení stahování jej spusťte dvojitým poklepáním na příslušnou ikonu ve složce stažených souborů či přímo ve správci stahování prohlížeče.
 4. Dle konkrétního prostředí až třikrát povolte spuštění skriptu. (n6conf postupnými kroky zvyšuje svoje oprávnění, uniká z emulace 32bitového systému WOW64 apod.)
  Potvrdit spuštění
 5. Těsně před samotným spuštěním hlavního programu Vás systém požádá o navýšení oprávnění skriptu na Správce Systému.
  • Windows Vista a novější:
   Výzva UAC (Vista a novější)
   • Zadejte heslo správce systému a potvrďte.
  • Windows XP:
   • Vyberte ze seznamu uživatele s administrátorským oprávněním a pokud je jiný než aktuální, zadejte heslo.
   • Ujistěte se, že není zaškrtnuta volba ochrany systému a potvrďte.
 6. N6conf nyní shromáždí informace o aktuálním nastavení počítače a požádá server o sestavení konfiguračního skriptu.
  • Pokud používáte osobní firewall, povolte nástroji n6conf tcp připojení na porty 80(http) a 443(https) serveru n6.netbox.cz.
 7. Pro kontrolu je získaný skript zobrazen a je Vám nabídnuto jeho provedení.
 8. Zadejte ano (je třeba uvést celé slovo) a potvrďte klávesou ENTER
  Soubor:N6conf-potvrzeni-uprav.jpg
  n6conf je připraven nastavit síť
  Soubor:N6conf-provedene-zmeny.jpg
  Po provedených změnách
  Vítejte ve světě IPv6!
 9. Po provedení skriptu je spuštěn test IPv6, po skončení počítač restartuje a proveďte test ještě jednou.
 10. Pokud vše funguje, gratulujeme. V opačném případě navštivte sekci Troubleshooting příslušného operačního systému:

Pod pokličkou/principy fungování n6conf

 • Nástroj n6conf je sada klient/server skriptů vyvinutých speciálně pro implementaci IPv6 v síti NETBOX. Architektura klient/server umožňuje například bezpečně detekovat jak vnitřní, tak venkovní IPv4 adresy.
 • Hlavní výpočetní logika je implementována na straně serveru, klientská aplikace zajišťuje pouze sběr aktuálního nastavení a provedení skriptu poskytnutého serverem s dostatečným oprávněním nutným pro tuto činnost. Serverovou část lze pružně upravovat bez nutnosti nových verzí klientské části, což je jedna z hlavních výhod tohoto řešení.
 • Klient/server architektura přináší bohužel i svá rizika: V současné verzi není komunikace se serverem šifrována a získaný skript není elektronicky podepsán. Útočník je tedy teoreticky schopen skript podvrhnout a spustit na počítači vlastní kód; z tohoto důvodu je nutné vykonání skriptu explicitně potvrzovat. Tyto nedostatky budou odstraněny v dalších verzích nástroje.
 • Skript pojmenovává vytvořený tunel jako NETBOXxx ... xx, kde písmena x představují IPv4 adresu místního rozhraní v hexadekadické notaci, použitá IPv6 adresa na rozhraní končí stejným řetězcem. Výhodou tohoto označování je automatická deaktivace tunelu při změně IPv4 adresy počítače a případná automatická aktivace jiného, dříve pomocí n6conf nakonfigurovaného tunelu.
 • Výsledné nastavení je připraveno pro snadné nastavení poskytování IPv6 konektivity dalším počítačům v místní sítí, viz sekce Konfigurace směrování ve vnitřní sítí příslušného operačního systému:
Osobní nástroje