Přímo připojený počítač sloužící jakou router

Z NETBOX IPv6
Přejít na: navigace, hledání

Přímo připojený počítač sloužící jako router

 • V tomto modelu zapojení je jeden z počítačů připojen přímo do zákaznické zásuvky netbox, jak pro IPv4 tak pro IPv6 slouží jako router.
 • Ostatní počítače tvoří síť připojenou do vnitřního rozhraní routeru.
 • Není zde v cestě žádná gateway, jedinou povolenou výjimkou z toho pravidla je zapojení přes switch, v případě, že využíváte ke službě Intneret i službu netbox Televize, netbox Telefon nebo máte-li tyto služby v Balíčku. Switch je narozdíl od gatewaye pro internetové připojení transparentní a nemá proto žádný vliv na nastavení.
 • Na počítač zvolený jako router je směrován veškerý síťový provoz z Internetu, ten jej však může dále směrovat do místní sítě.
 • Na vnější rozhraní počítače je přidělována IPv4 adresa. IPv4 adresa vnitřního rozhraní není pro IPv6 relevantní.
 • Tunelové rozhraní s ukončeným tunelem je přiřazeno na vnější rozhraní tohoto počítače.
 • Globální IPv6 adresa je přidělena na vnitřní rozhraní a nikoliv na tunelové rozhraní. Na tunelové rozhraní je v případě potřeby přidělena IPv6 adresa s linkovou platností (link scope).
 • Stejně tak pokud je na routeru třeba zadat výchozí bránu, použije se adresa brány s linkovou platností.
 • Na vnitřní rozhraní:
  • Je oznamována celá přidělená IPv6 síť.
  • Jako výchozí brána je ostatním počítačům oznamována adresa z vnitřního rozhraní s linkovou platností.
  • Je vhodné oznamovat MTU 1280, není to však nutné pokud správně funguje Path MTU Discovery nebo router zkracuje TCP MSS.
Osobní nástroje