Tunel propouštějící uzel

Z NETBOX IPv6
Přejít na: navigace, hledání

Síťová role tunel propouštějícího uzlu

  • V této roli se nachází gateway, která není schopná ukončit IPv6 tunel, ale dokáže pomocí techniky DMZ propustit do vnitřní sítě IPv6 pakety zabalené v protokolu IPv4.
  • Uzel většinou protokol IPv6 nepodporuje vůbec, a proto nemá ani na svém vnitřním rozhraní přidělenu IPv6 adresu. V takovém případě by se zároveň nacházel i v roli klienta a jak již bylo zmíněno, vnější (globální) adresu by měl přiřazenu na vnitřní rozhraní.
  • Vyskytuje se v modelu Počítačová síť za gatewayí s funkcí DMZ.
Osobní nástroje