Windows

Z NETBOX IPv6
Přejít na: navigace, hledání
Microsoft Windows

Operační systém Microsoft Windows

Pro připojení protokolem IPv6 jsou podporovány operační systémy Microsoft verze Windows XP Service Pack 3 a novější.

Obsah

Upozornění Dosud jste nezvolil model zapojení, nelze proto určit, v jakých rolích se tento operační systém ve Vašem zapojení může vyskytovat. Níže jsou zobrazeny všechny, které tento OS podporuje


Nastavení pro síťovou roli osamocený uzel

Upozornění Pro úspěšné nastavení této síťové role budete potřebovat znát Vaši vnitřní IPv4 (pro roli v rámci tohoto modelu je shodná s vnější IPv4) a také Vaši globální adresu IPv6. Aby mohla knowledge base tyto informace doplnit do návodů, musíte nejprve provést jejich nastavení.

Pro tento model zapojení lze k nastavení operačního systému Windows, který zastává roli osamoceného uzlu, využít autokonfigurační nástroj n6conf, ruční postup je následující:

Spusťte Příkazový řádek s oprávněním Správce systému

Spusťte Příkazový řádek s oprávněním Správce systému
 • Windows Vista a novější
  1. V nabídce Start vyhledejte Všechny programy => Příslušenství => Příkazový řádek
  2. Pravým tlačítkem otevřete kontextovou nabídku a zvolte Spustit jako správce
  3. V zobrazeném dialogu Řízení uživatelských účtů klepněte na Ano.
 • Windows XP
  1. V nabídce Start vyhledejte Programy => Příslušenství => Příkazový řádek
  2. Pokud jste přihlášen jako uživatel s administrátorským oprávněním, pusťte Příkazový řádek přímo, v opačném případe otevřete pravým tlačítkem kontextovou nabídku a zvolte Spustit jako... a zvolte uživatele s administrátorským oprávněním.


Vytvořte tunel

 • Zadejte postupně následující příkazy


netsh interface ipv6 install
netsh interface ipv6 reset
netsh interface ipv6 teredo set state type=disabled
netsh interface ipv6 isatap set state state=disabled
netsh interface ipv6 6to4 set state state=disabled
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel NETBOX6 <Vaše vnitřní IPv4 adresa> 46.39.165.39
netsh interface ipv6 set interface NETBOX6 mtu=1280 forwarding=disabled advertise=disabled nud=disabled store=persistent
netsh interface ipv6 add route ::/0 NETBOX6 publish=yes store=persistent

Přidělte globální adresu na tunelové rozhraní

Proveďte následující příkaz:

netsh interface ipv6 add address NETBOX6 <IPv6 adresa z přiděleného rozsahu> store=persistent

Ověřte fungování

Spustit test IPv6
Úspešný test IPv6

Nastavení pro síťovou roli router

Upozornění Pro úspěšné nastavení této síťové role budete potřebovat znát Vaši vnitřní IPv4 a také Vaši globální adresu IPv6. Aby mohla knowledge base tyto informace doplnit do návodů, musíte nejprve provést jejich nastavení.

=== Spusťte Příkazový řádek s oprávněním Správce systému ===
Spusťte Příkazový řádek s oprávněním Správce systému
 • Windows Vista a novější
  1. V nabídce Start vyhledejte Všechny programy => Příslušenství => Příkazový řádek
  2. Pravým tlačítkem otevřete kontextovou nabídku a zvolte Spustit jako správce
  3. V zobrazeném dialogu Řízení uživatelských účtů klepněte na Ano.
 • Windows XP
  1. V nabídce Start vyhledejte Programy => Příslušenství => Příkazový řádek
  2. Pokud jste přihlášen jako uživatel s administrátorským oprávněním, pusťte Příkazový řádek přímo, v opačném případe otevřete pravým tlačítkem kontextovou nabídku a zvolte Spustit jako... a zvolte uživatele s administrátorským oprávněním.


Vytvořte tunel

 • Zadejte postupně následující příkazy


netsh interface ipv6 install
netsh interface ipv6 reset
netsh interface ipv6 teredo set state type=disabled
netsh interface ipv6 isatap set state state=disabled
netsh interface ipv6 6to4 set state state=disabled
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel NETBOX6 <Vaše vnitřní IPv4 adresa> 46.39.165.39
netsh interface ipv6 set interface NETBOX6 mtu=1280 forwarding=disabled advertise=disabled nud=disabled store=persistent
netsh interface ipv6 add route ::/0 NETBOX6 publish=yes store=persistent

Zjistěte název rozhraní místní sítě

 • Na tento adaptér budete v dalších krocích nastavovat celý rozsah vašich IPv6 adres.
 • Pokud počítač, který bude nyní zastávat roli routeru pro IPv4, doposud sloužil jako router pro IPv4 se dvěma síťovými kartami, určitě již víte, který adaptér míří do místní sítě.
 • V příkazovém řádku zadejte příkaz ipconfig, poznamenejte si celý název adaptéru vnitřní sítě.
  • Jméno adaptéru uvádějte vždy uzavřené do uvozovek, jinak Příkazový řádek rozdělí název dle mezer na více argumentů.
  • Místo jména lze použít také index rozhraní, převodní tabulku zobrazíte příkazem netsh interface ipv6 show adapter.

Přidělte globální adresu na vnitřní rozhraní (do místní sítě), povolte směrování a oznamování

Proveďte následující příkaz:

netsh interface ipv6 add route <Váš IPv6 přefix>/64 <Adaptér místní sítě> store=persistent publish=yes
netsh interface ipv6 add address <Adaptér místní sítě> <IPv6 adresa z přiděleného rozsahu> store=persistent
netsh interface ipv6 set interface NETBOX6 forwarding=enabled
netsh interface ipv6 set interface <Adaptér místní sítě> forwarding=enabled advertise=enabled

Ověřte fungování

Spustit test IPv6
Úspešný test IPv6

Nastavení pro síťovou roli klient

Operační systémy rodiny Windows jsou standardně nastaveny pro automatickou konfiguraci protokolu IPv6 a v drtivé většině případů není třeba provádět žádné kroky.

Jedinou prerekvizitou je samozřejmě funkční konfigurace gatewaye či jiného počítače v místní sítí. Pokud tento správně plní svoji roli routeru, měl by test připojení dopadnout jako na přiloženém obrázku.

Test IPv6

Spustit test IPv6
Úspešný test IPv6


Gratulujeme, Váš počítač je nyní připojen protokolem IPv6

Troubleshooting

Windows/Troubleshooting

Osobní nástroje