Windows/router

Z NETBOX IPv6
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Spusťte Příkazový řádek s oprávněním Správce systému

Spusťte Příkazový řádek s oprávněním Správce systému
 • Windows Vista a novější
  1. V nabídce Start vyhledejte Všechny programy => Příslušenství => Příkazový řádek
  2. Pravým tlačítkem otevřete kontextovou nabídku a zvolte Spustit jako správce
  3. V zobrazeném dialogu Řízení uživatelských účtů klepněte na Ano.
 • Windows XP
  1. V nabídce Start vyhledejte Programy => Příslušenství => Příkazový řádek
  2. Pokud jste přihlášen jako uživatel s administrátorským oprávněním, pusťte Příkazový řádek přímo, v opačném případe otevřete pravým tlačítkem kontextovou nabídku a zvolte Spustit jako... a zvolte uživatele s administrátorským oprávněním.


Vytvořte tunel

Windows/router/tunnel

Zjistěte název rozhraní místní sítě

 • Na tento adaptér budete v dalších krocích nastavovat celý rozsah vašich IPv6 adres.
 • Pokud počítač, který bude nyní zastávat roli routeru pro IPv4, doposud sloužil jako router pro IPv4 se dvěma síťovými kartami, určitě již víte, který adaptér míří do místní sítě.
 • V příkazovém řádku zadejte příkaz ipconfig, poznamenejte si celý název adaptéru vnitřní sítě.
  • Jméno adaptéru uvádějte vždy uzavřené do uvozovek, jinak Příkazový řádek rozdělí název dle mezer na více argumentů.
  • Místo jména lze použít také index rozhraní, převodní tabulku zobrazíte příkazem netsh interface ipv6 show adapter.

Přidělte globální adresu na vnitřní rozhraní (do místní sítě), povolte směrování a oznamování

Proveďte následující příkaz:

netsh interface ipv6 add route <Váš IPv6 přefix>/64 <Adaptér místní sítě> store=persistent publish=yes
netsh interface ipv6 add address <Adaptér místní sítě> <IPv6 adresa z přiděleného rozsahu> store=persistent
netsh interface ipv6 set interface NETBOX6 forwarding=enabled
netsh interface ipv6 set interface <Adaptér místní sítě> forwarding=enabled advertise=enabled

Ověřte fungování

Spustit test IPv6
Úspešný test IPv6
V jiných jazycích
Osobní nástroje