Windows/single

Z NETBOX IPv6
Přejít na: navigace, hledání

Pro tento model zapojení lze k nastavení operačního systému Windows, který zastává roli osamoceného uzlu, využít autokonfigurační nástroj n6conf, ruční postup je následující:

Obsah

Spusťte Příkazový řádek s oprávněním Správce systému

Spusťte Příkazový řádek s oprávněním Správce systému
 • Windows Vista a novější
  1. V nabídce Start vyhledejte Všechny programy => Příslušenství => Příkazový řádek
  2. Pravým tlačítkem otevřete kontextovou nabídku a zvolte Spustit jako správce
  3. V zobrazeném dialogu Řízení uživatelských účtů klepněte na Ano.
 • Windows XP
  1. V nabídce Start vyhledejte Programy => Příslušenství => Příkazový řádek
  2. Pokud jste přihlášen jako uživatel s administrátorským oprávněním, pusťte Příkazový řádek přímo, v opačném případe otevřete pravým tlačítkem kontextovou nabídku a zvolte Spustit jako... a zvolte uživatele s administrátorským oprávněním.


Vytvořte tunel

Windows/single/tunnel

Přidělte globální adresu na tunelové rozhraní

Proveďte následující příkaz:

netsh interface ipv6 add address NETBOX6 <IPv6 adresa z přiděleného rozsahu> store=persistent

Ověřte fungování

Spustit test IPv6
Úspešný test IPv6
V jiných jazycích
Osobní nástroje