ZCOMAX WA-2204A

Z NETBOX IPv6
Přejít na: navigace, hledání
ZCOMAX WA-2204A

Gateway ZCOMAX WA-2204A

Obsah

Upozornění Tato gateway je podporována pouze v modelu zapojení Počítačová síť za gatewayí s funkcí DMZ, než budete pokračovat, změňte raději nastavení tohoto parametru

Upozornění Pro úspěšné dokončení budete potřebovat svoji vnitřní IPv4 adresu, v tuto chvíli ji však nemáte nastavenu v automatickém vyplňování adres v návodech nebo je toto nastavení chybné. Před pokračováním raději proveďte její nastavení.


Přihlášení

  • Z počítače vybraného pro funkci routeru (viz model zapojení) se přihlaste do webové správy gatewaye.


Standardní přihlašovací údaje
Adresa: http://192.168.1.254
Username: žádné
Password: žádné

Nastavení DMZ

Nastavení DMZ
  • Otevřete záložku Firewall → DMZ.
  • Zaškrtněte volbu Enabled DMZ.
  • Vyplňte IPv4 adresu vnitřního rozhraní počítače vybraného pro funkci routeru do pole DMZ Host IP Address.
  • Klepněte na Apply settings.

Gateway je nastavena, následujícím krokem je nastavení počítače.

Troubleshooting

ZCOMAX WA-2204A/Troubleshooting

Osobní nástroje