Obecná gateway

Z NETBOX IPv6

Verze z 31. 8. 2012, 08:44; Msplichal (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obecná gateway

Gateway může ve Vaší síti zastávat vzhledem ke stavu podpory protokolu IPv6 dvě role:

Gateway v síťové roli routeru

 • Gateway plně podporuje potřebné vlastnosti protokolu IPv6, zejména:
  • Ukončení 6in4 tunelu virtuální rozhraním přiřazeným nad vnější rozhraní.
  • Směrování IPv6 paketů mezi tunelovým rozhraním a rozhraním místní sítě (vnitřní rozhraní).
  • Oznamování přiděleného prefixu a adresy výchozí brány do místní sítě.
  • Nevyžaduje přidělení IPv6 adresy či prefixu na tunelové rozhraní a pokud vyžaduje, pak si nechá vnutit adresu s linkovou platností.
  • Nevyžaduje na vnějším rozhraní statickou adresu a dovolí ukončit tunel i na IPv4 adrese přidělené z DHCP.

Pokud tyto podmínky Vaše zařízení splňuje, je téměř jisté, že bude moci zastávat roli (IPv6) routeru v síti. V nastavení parametrů knowleage base zvolte model zapojení Počítačová síť za gatewayí s podporou IPv6. Automatické zjištění Vaší veřejné adresy by mělo také proběhnout bez problému v tu chvíli bude možné všechny potřebné informace odvodit ze zadaných.

Další podrobnosti naleznete na stránce popisující obecnou konfiguraci počítače.

Viz též.: Modely zapojení a Role


Gateway v síťové roli tunel propuštějícího uzlu

Toto zařízení neumí ukončit IPv6 tunel, pomocí techniky DMZ však dokáže potřebná data přeposlat na uzel zastávající roli routeru.

Viz Kategorie:Gatewaye_s_funkcí_DMZ

Osobní nástroje